سلامت | قرص کلداستاپ؛ نحوه مصرف، عوارض و تداخل دارویی