شهردار: عبور قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان از داخل شهر به صورت زیرگذر باشد/واگذاری فرودگاه به شهرداری | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

شهردار: عبور قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان از داخل شهر به صورت زیرگذر باشد/واگذاری فرودگاه به شهرداری

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: شهردار: عبور قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان از داخل شهر به صورت زیرگذر باشد/واگذاری فرودگاه به شهرداری

قم- ایرنا - شهردار قم با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل شهرسازی و آلودگی صوتی و زیست محیطی و همچنین امنیتی در بحث توسعه خطوط ریلی پر سرعت گفت: عبور قطار سریع السیر تهران – قم – اصفهان از داخل شهر قم باید به صورت زیر گذر باشد.


مشاهده متن کامل خبر