دلواپسان امروز؛ خاموشان دیروز | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

دلواپسان امروز؛ خاموشان دیروز

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: دلواپسان امروز؛ خاموشان دیروز

تهران- ایرنا- یکی از پرسش هایی که بارها در مورد سابقه و رویکرد مخالفان سرسخت دولت مطرح شده، سکوت معنادار آنان در قبال سوءتدبیر و تصمیماتی است که آثاری ویرانگر را به شکلی مزمن گریبانگیر ساختار اقتصادی کشور ساخته است.


مشاهده متن کامل خبر