خدمات هالیوود به اهداف سیاسی آمریکا علیه ایران(بخش اول) | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

خدمات هالیوود به اهداف سیاسی آمریکا علیه ایران(بخش اول)

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: خدمات هالیوود به اهداف سیاسی آمریکا علیه ایران(بخش اول)

مراکز تولید فکر در آمریکا که بازوی نهادهای تصمیم‌ساز هستند، به این نتیجه رسیدند که باید ارزش‌ها و سبک زندگی قدرت‌هایی که با اصول و چهارچوب تفکری تمدن غرب در تعارض‌اند را به چالش بکشند.

مشاهده متن کامل خبر