اثربخشی مهارت‌آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

اثربخشی مهارت‌آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: اثربخشی مهارت‌آموزی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی مداخله مبتنی بر DBT بر کاهش اضطراب حالت وضعیت بیماران مبتلا به دیابت نوع II اجرا شد.

مشاهده متن کامل خبر