سهم مسئولان در تولید آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سهم مسئولان در تولید آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... رسانه ها

برگزیده: سهم مسئولان در تولید آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی

آیا مسئولان در سطوح مختلف، به دنبال واکاوی سهم خود در پدیدآیی آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی هستند؟.

مشاهده متن کامل خبر