ارزیابی آثار بالقوه‌ی تغییرات اقلیم بر عملکرد و ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ارزیابی آثار بالقوه‌ی تغییرات اقلیم بر عملکرد و ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: ارزیابی آثار بالقوه‌ی تغییرات اقلیم بر عملکرد و ارزش افزوده‌ی بخش کشاورزی

طی دهه‌های اخیر افزایش گازهای گلخانه‌ای و بالاخص دی‌اکسید کربن، به عنوان پدیده‌ای نامطلوب، گرم شدن کره‌ی زمین را در پی داشته‌است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می‌گردد.

مشاهده متن کامل خبر