درخواست رای مجدد به وزیران | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

درخواست رای مجدد به وزیران

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: درخواست رای مجدد به وزیران

نخست وزیر: با توجه به تشکیل وزارت خانه های جدید و ترمیم کابینه صحبت هایی بوجود آمده که اگر یکی از وزرا استعفا بدهد دولت ناچار به گرفتن رای اعتماد خواهد بود، از این رو ما برای جلوگیری از بروز چنین مساله ای درخواست رای اعتماد از مجلس نمودیم.

مشاهده متن کامل خبر