بازماندگی از تحصیل، اعتیاد و بحران هویت، تهدیدات مهم حوزه کودکان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بازماندگی از تحصیل، اعتیاد و بحران هویت، تهدیدات مهم حوزه کودکان

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: بازماندگی از تحصیل، اعتیاد و بحران هویت، تهدیدات مهم حوزه کودکان

گرگان - ایرنا - دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت که بازماندگی از تحصیل، مصرف انواع مواد مخدر، داشتن برخی باورهای غلط و مباحث مرتبط با هویت از تهدیدهای مهم حوزه حقوق کودکان در ایران به شمار می رود.


مشاهده متن کامل خبر