ارائه ششمین گزارش وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ارائه ششمین گزارش وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: ارائه ششمین گزارش وزارت خارجه درباره روند اجرای برجام به کمیسیون امنیت ملی

ششمین گزارش وزارت امور خارجه درخصوص روند اجرای برجام، تسلیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شد.

مشاهده متن کامل خبر