آموزش شکنجه به افسران ساواک در آمریکا | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

آموزش شکنجه به افسران ساواک در آمریکا

فرهنگ و هنر 4 روز قبل

خبرگزاری فارس ... تاریخ

فرهنگ و هنر: آموزش شکنجه به افسران ساواک در آمریکا

ساواک که توسط سازمان سیا در سال 1957 [1335] تشکیل گردید، افراد خود را تحت برنامه های گوناگون در امریکا آموزش داده و این وضع تا اواخر دهه ی 1960 ادامه داشته است

مشاهده متن کامل خبر