تاثیر مریم بر زندگی هزاران زن زنده خواهد ماند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تاثیر مریم بر زندگی هزاران زن زنده خواهد ماند

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: تاثیر مریم بر زندگی هزاران زن زنده خواهد ماند

تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه استنفورد در واکنش به درگذشت نابغه ریاضی ایران و جهان گفت: مریم بسیار زود از پیش ما رفت اما تاثیر وی بر زندگی هزاران زنی که برای دنبال کردن ریاضی و علمی که او منبع الهام شان بود؛ زنده خواهد ماند.


مشاهده متن کامل خبر