دولت مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت هواپیما و بالگرد شد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

دولت مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت هواپیما و بالگرد شد

سیاست 1 هفته قبل

خبرگزاری تسنیم ... سیاسی

سیاست: دولت مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت هواپیما و بالگرد شد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت انواع هواپیما و بالگرد کردند.

مشاهده متن کامل خبر