مخالفت شیعیان با فدرالی کردن لبنان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مخالفت شیعیان با فدرالی کردن لبنان

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: مخالفت شیعیان با فدرالی کردن لبنان

مجلس اعلامی شیعیان لبنان با طرح فدرالی کردن لبنان و تبدیل آن به قلمرو حکومت دولت های کوچک مخالفت کرد و خواهان مقاومت علیه طرح دشمن صهیونیستی برای از هم پاشیدگی لبنان و تبدیل آن به دولت های کوچک فرقه ای شده است.

مشاهده متن کامل خبر