رایزنی با دامپزشکی عراق برای صادرات دوباره مرغ و تخم مرغ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

رایزنی با دامپزشکی عراق برای صادرات دوباره مرغ و تخم مرغ

اقتصاد 1 هفته قبل

خبرگزاری تسنیم ... اقتصادی

اقتصاد: رایزنی با دامپزشکی عراق برای صادرات دوباره مرغ و تخم مرغ

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برای صادرات دوباره مرغ و تخم مرغ ایران از مسئولین سازمان دامپزشکی عراق دعوت شده است که تا با سفر به ایران و دیدن امکانات دامپزشکی ما دوباره امکان تجارت طیور ایران شرایط دوباره تجارت با ایران را فراهم آورند.

مشاهده متن کامل خبر