تست دستگاه تخصصی شوتزنی سرعتی توسط مربیان تیم ملی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تست دستگاه تخصصی شوتزنی سرعتی توسط مربیان تیم ملی

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: تست دستگاه تخصصی شوتزنی سرعتی توسط مربیان تیم ملی

مربیان تیم ملی فوتبال ایران امروز به آزمایش دستگاه تخصصی شوتزنی سرعتی پرداختند.

مشاهده متن کامل خبر