تقسیمات سیاسی در افق ملی و منطقه ای نیازمند بازنگری است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تقسیمات سیاسی در افق ملی و منطقه ای نیازمند بازنگری است

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: تقسیمات سیاسی در افق ملی و منطقه ای نیازمند بازنگری است

بیرجند - ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت: در ژئوپلیتیک نوع تقسیمات سیاسی کشور در افق ملی و منطقه ای نیاز به بازنگری عمیق دارد.


مشاهده متن کامل خبر