مجامع سلامت ابزاری برای تسهیل مشارکت مردم و اجتماعی شدن سلامت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مجامع سلامت ابزاری برای تسهیل مشارکت مردم و اجتماعی شدن سلامت

جامعه 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار اجتماعی

جامعه: مجامع سلامت ابزاری برای تسهیل مشارکت مردم و اجتماعی شدن سلامت

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شعار دومین مجمع ملی سلامت در سال 1397، مشارکت مردم در تحول سلامت است.

مشاهده متن کامل خبر