روزنامه عصرقلم: آرزوی مردم؛ شورایی تحول گرا | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

روزنامه عصرقلم: آرزوی مردم؛ شورایی تحول گرا

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: روزنامه عصرقلم: آرزوی مردم؛ شورایی تحول گرا

روزنامه عصرقلم در شماره 150 این نشریه در مطلبی با عنوان آرزوی مردم؛ شورایی تحول گرا به قلم آرزو میرابوالقاسمی، تحول سازنده در شوای شهر شهرکرد را خواستار شده است.


مشاهده متن کامل خبر