گرگان| "سیدحمیدرضا حسینی" شهید شاخص رسانه  | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

گرگان| "سیدحمیدرضا حسینی" شهید شاخص رسانه 

برگزیده 4 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... یادداشت خبری

برگزیده: گرگان| "سیدحمیدرضا حسینی" شهید شاخص رسانه 

شهید سیدحمیدرضا حسینی،‌ شهید فاجعه منا به عنوان شهید شاخص رسانه استان گلستان در سال ١٣٩٧ معرفی شد.

مشاهده متن کامل خبر