سازمان برنامه و بودجه برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی فراخوان داد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سازمان برنامه و بودجه برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی فراخوان داد

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: سازمان برنامه و بودجه برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی فراخوان داد

تهران - ایرنا - سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف کاهش آلودگی هوا، ایجاد اشتغال و بهینه سازی مصرف سوخت برای تولیدکنندگان موتورسیکلت برقی فراخوان داد.


مشاهده متن کامل خبر