حاکمیت نگاه خردگرا و تحول ساز نیاز دانشگاه ها است | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

حاکمیت نگاه خردگرا و تحول ساز نیاز دانشگاه ها است

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: حاکمیت نگاه خردگرا و تحول ساز نیاز دانشگاه ها است

اراک - ایرنا - معاون امور فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: دانشجویان از گروه های مرجع جامعه هستند و به منظور تربیت نسلی پویا در دانشگاه ها باید نگاهی خردگرا، پرسشگر، تحول ساز و توام با نشاط بر محیط های علمی کشور حاکم شود.


مشاهده متن کامل خبر