خبرنگاران پوشش بازی فوتسال ایران و اوکراین را تحریم کردند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

خبرنگاران پوشش بازی فوتسال ایران و اوکراین را تحریم کردند

ورزش 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار ورزشی

ورزش: خبرنگاران پوشش بازی فوتسال ایران و اوکراین را تحریم کردند

خبرنگارانی که برای پوشش بازی فوتسال بانوان ایران و اوکراین به سالن آمده بودند بعد از عدم اجازه برای ورود به سالن این مسابقه را تحریم کردند.

مشاهده متن کامل خبر