سنندج|ساماندهی دست‌فروشان سنندجی با ایجاد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سنندج|ساماندهی دست‌فروشان سنندجی با ایجاد

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... یادداشت خبری

برگزیده: سنندج|ساماندهی دست‌فروشان سنندجی با ایجاد

قرار بر این است با ایجاد طرح "روز بازار و شب بازار" دست‌فروشان سنندجی ساماندهی شوند.

مشاهده متن کامل خبر