5 اثر تاریخی سمنان قابلیت ثبت جهانی دارد | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

5 اثر تاریخی سمنان قابلیت ثبت جهانی دارد

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: 5 اثر تاریخی سمنان قابلیت ثبت جهانی دارد

سمنان - ایرنا - استان سمنان دارای آثار تاریخی و باستانی فراوانی است که بین آن ها چشمه علی و مسجد تاریخانه و تپه حصار از دامغان ، کاروانسرا و جاده سنگفرش گرمسار قابلیت ثبت در فهرست سازمان جهانی یونسکو را دارد.


مشاهده متن کامل خبر