کیفیت هوای تمام مراکز استانها "سالم و پاک"  | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

کیفیت هوای تمام مراکز استانها "سالم و پاک" 

جامعه 1 هفته قبل

خبرگزاری تسنیم ... اجتماعی

جامعه: کیفیت هوای تمام مراکز استانها "سالم و پاک" 

طبق اندازه‌گیری شاخص دستگاههای سنجش کیفیت هوای مرکز کنترل و پایش محیط زیست، کیفیت هوای تمام مراکز استان‌های کشور طی 24 ساعت گذشته در شرایط سالم برای همه افراد و پاک قرار گرفت.

مشاهده متن کامل خبر