تصفیه رادیکالیسم | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تصفیه رادیکالیسم

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... رسانه ها

برگزیده: تصفیه رادیکالیسم

بحث پاک سازی و تصفیه دانشگاه ها از گروهک ها و معاندین و یا به اصطلاح «انقلاب فرهنگی» از نیمه دوم سال 58 در بین دانشجویان و بعضا بین نیروهای انقلابی مطرح شده بود.

مشاهده متن کامل خبر