«وارونه‌نمایی» برای حفظ اقتدار پوشالی امریکا! | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

«وارونه‌نمایی» برای حفظ اقتدار پوشالی امریکا!

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری تسنیم ... رسانه ها

برگزیده: «وارونه‌نمایی» برای حفظ اقتدار پوشالی امریکا!

تصویر اعجاب‌انگیزی که تجدیدنظرطلبان از حمله نظامی غرب به سوریه به نمایش می‌گذارند

مشاهده متن کامل خبر