پیچ تاریخی، معبری به تمدن باشکوه اسلامی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

پیچ تاریخی، معبری به تمدن باشکوه اسلامی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: پیچ تاریخی، معبری به تمدن باشکوه اسلامی

«پیچ تاریخی» تنها عبارت از سقوط چند رژیم و روی کار آمدن رژیم‌های جدید نیست؛ این بار اما در این پیچ تمدن ساز، دنیا از نظر ماهوی متحول خواهد شد و تعریف جدیدی از همه‌ی آن‌چه بشر در زندگی روزانه با آن سروکار دارد -اعم از مادی و معنوی- پدید خواهد آمد. این یعنی پایان یک دوره‌ی تمدنی و آغاز یک دوره‌ی تمدنی دیگر.

مشاهده متن کامل خبر