تاکید بر رشد و ارتقاء فعالیت های فکری و هنری معلولین و حضور در جامعه | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تاکید بر رشد و ارتقاء فعالیت های فکری و هنری معلولین و حضور در جامعه

برگزیده 1 هفته قبل

خبرگزاری شبستان

برگزیده: تاکید بر رشد و ارتقاء فعالیت های فکری و هنری معلولین و حضور در جامعه

خبرگزاری شبستان:سرپرست اداره کل بهزیستی استان مرکزی بر رشد و ارتقاء فعالیت های فکری و هنری معلوین و حضور فعال آنان در جامعه تاکید کرد.

مشاهده متن کامل خبر