برنامه‌های فعلی پاسخگوی تأمین نقدینگی سرمایه‌گذاران از سوی بانک‌ها نیست | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

برنامه‌های فعلی پاسخگوی تأمین نقدینگی سرمایه‌گذاران از سوی بانک‌ها نیست

سیاست 1 هفته قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار سیاسی

سیاست: برنامه‌های فعلی پاسخگوی تأمین نقدینگی سرمایه‌گذاران از سوی بانک‌ها نیست

استاندار تهران گفت: برای تأمین نقدینگی سرمایه گذاران از سوی بانک ها برنامه های فعلی پاسخگو نیست و رفتارها با تولیدکننده ها باید اصلاح شود تا شاهد کاهش قیمت تمام شده در تولید باشیم.

مشاهده متن کامل خبر