آیا امکان اداره‌ی ایران بدون نفت وجود دارد؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

آیا امکان اداره‌ی ایران بدون نفت وجود دارد؟

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: آیا امکان اداره‌ی ایران بدون نفت وجود دارد؟

هنگامی که درآمدهای دولت به خاطر کاهش قیمت‌ها و کاهش درآمد ناشی از صادرات نفت کم شود، بودجه دچار کسری می‌گردد و چون هزینه‌های بودجه‌ی عمومی، به خصوص هزینه‌های جاری، انعطاف‌پذیری زیادی دارند دولت ناگزیر به استقراض می‌شود.

مشاهده متن کامل خبر