ارزیابی تأثیر کنش‏ های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ارزیابی تأثیر کنش‏ های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: ارزیابی تأثیر کنش‏ های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

چهار متغیر «توانمندی ایدئولوژیک ایران»، «نفوذناپذیری جمهوری اسلامی ایران»، «عدم یکپارچگی دیاسپورای ایرانی در خصوص جهت‏ گیری سیاست خارجی ایران» و «نگاه نگران جمهوری اسلامی ایران به دیاسپورای ایرانی» مانع اثرپذیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از کنش ‏های جوامع دیاسپورای ایرانی بوده است.

مشاهده متن کامل خبر