ره‌آورد آزادی زنان در غرب چیست؟ | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

ره‌آورد آزادی زنان در غرب چیست؟

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: ره‌آورد آزادی زنان در غرب چیست؟

آزادی زن امروزه به حربه‌ای برای بازیچه قرار دادن زن مبدل شده تا ضمن بزرگداشت ارزش ظاهری زن، از او و فطرتش هر سوء استفاده ‌ای که لازم است صورت دهند و زن غربی نیز در این ورطه خود را همراه کرده و دست در دست سرمایه‌داری به زوال خانواده به عنوان اولین منزلگاه ظلم به زنان! یاری می‌دهد...

مشاهده متن کامل خبر