مانور آمریکا و اسرائیل توام با ترس مشترک | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

مانور آمریکا و اسرائیل توام با ترس مشترک

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: مانور آمریکا و اسرائیل توام با ترس مشترک

به اعتقاد کارشناسان انجام اینگونه مانورها که به دلیل نگرانی های امنیتی رژیم صهیونیستی اجرا می شوند، هرگز نمی تواند کمکی به امنیت داخلی و بین المللی این رژیم جعلی نماید

مشاهده متن کامل خبر