تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تاثیرات اعتماد به‌ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرات اعتماد به­ مدیر بر رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی در ادارات دولتی شهر سیرجان است.

مشاهده متن کامل خبر