«نقدینگی سرگردان» عامل اصلی افزایش نرخ ارز | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

«نقدینگی سرگردان» عامل اصلی افزایش نرخ ارز

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: «نقدینگی سرگردان» عامل اصلی افزایش نرخ ارز

نقش «رشد نامتناسب نقدینگی» در نوسانات بازار ارز ایران غیر قابل چشم پوشی است. در صورتی که میزان رشد نقدینگی بیش از میزان مورد نیاز تولید و رشد اقتصادی باشد، نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایجاد می شود.

مشاهده متن کامل خبر