تحلیل اثرات سرریز آزادی جریان سرمایه بر زیر شاخص‌های توسعه انسانی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تحلیل اثرات سرریز آزادی جریان سرمایه بر زیر شاخص‌های توسعه انسانی

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تحلیل اثرات سرریز آزادی جریان سرمایه بر زیر شاخص‌های توسعه انسانی

این مطالعه به دنبال تجزیه و تحلیل اثر آزادی جریان سرمایه بر توسعه انسانی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی است.

مشاهده متن کامل خبر