کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش درس ریاضی در دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر اصفهان از منظر دانش‌آموزان بوده است.

مشاهده متن کامل خبر