تعیین اولویت‌های مداخله دولت در نظام سلامت در ایران بر اساس نظرسنجی از خبرگان روش (AHP) | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تعیین اولویت‌های مداخله دولت در نظام سلامت در ایران بر اساس نظرسنجی از خبرگان روش (AHP)

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تعیین اولویت‌های مداخله دولت در نظام سلامت در ایران بر اساس نظرسنجی از خبرگان روش (AHP)

سیاست‌های مرتبط با سلامت، یکی از ابعاد سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی است که به عنوان یکی از وظایف دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مشاهده متن کامل خبر