سیاست‌خارجی روسیه در غرب آسیا و سوریه؛ اصول و اهداف | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

سیاست‌خارجی روسیه در غرب آسیا و سوریه؛ اصول و اهداف

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: سیاست‌خارجی روسیه در غرب آسیا و سوریه؛ اصول و اهداف

روسیه در قامت یک بازیگر تنظیم کننده‌ی نظم منطقه‌ی غرب آسیا ظاهر شده ‌است. اصول، اهداف و سیاست‌خارجی این کشور در قبال بحران سوریه در این نگارش بررسی شده‌ است.

مشاهده متن کامل خبر