تبیین سطح مغفول برنامه درسی تجربه‌شده درس روش‌ها و فنون تدریس | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تبیین سطح مغفول برنامه درسی تجربه‌شده درس روش‌ها و فنون تدریس

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تبیین سطح مغفول برنامه درسی تجربه‌شده درس روش‌ها و فنون تدریس

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی و تبیین سطح مغفول برنامه درسی تجربه شده (ادراکات و انتظارات) در درس روش‌ها و فنون تدریس و شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری این ادراکات و انتظارات در بین دانشجو معلمان پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان سنندج است.

مشاهده متن کامل خبر