تاثیر ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه های ابعادی چهارگانه وسواسی جبری | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

تاثیر ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه های ابعادی چهارگانه وسواسی جبری

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: تاثیر ترس، اضطراب و عاطفه بر نشانه های ابعادی چهارگانه وسواسی جبری

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر ترس و اضطراب بر نشانه های ابعادی وسواسی جبری با میانجی گری نقش عواطف در گروه غیربیمار است.

مشاهده متن کامل خبر