برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا

دف اصلی این مقاله آن است تا با واکاوی دو دیدگاه مسلط سیاسی یا حقوقی در باب ماهیت برجام و ترکیب آن با عوامل تاثیرگذار در سطح منطقه ای و بین المللی دلایل چالش برانگیز بودن این توافق را نشان دهد.

مشاهده متن کامل خبر