انگلیس از نشست شورای امنیت طرفی نبست | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

انگلیس از نشست شورای امنیت طرفی نبست

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: انگلیس از نشست شورای امنیت طرفی نبست

نیویورک- ایرنا- نشست شورای امنیت سازمان ملل که به درخواست انگلیس برای رسیدگی به استفاده روسیه از گاز شیمیایی تشکیل شد، فقط به قرائت بیانیه ها گذشت و بدون نتیجه ملموس پایان یافت.


مشاهده متن کامل خبر