گوشه و کنار ایران بنشنانیم درخت | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

گوشه و کنار ایران بنشنانیم درخت

جامعه 2 روز قبل

خبرگزاری فارس ... اخبار اجتماعی

جامعه: گوشه و کنار ایران بنشنانیم درخت

گزارش هفته سوم اسفندماه از فعالیت محیط زیستی در سراسر کشور حاکی از آن است که عمده برنامه در سراسر ایران به درختکاری اختصاص داده‌شده است و شعار هر ایرانی، یک درخت هرروز جای بیشتری در میان مردم باز می‌کند.

مشاهده متن کامل خبر