منشا فعالیت مضاعف مردان | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

منشا فعالیت مضاعف مردان

برگزیده 3 روز قبل

خبرگزاری فارس ... دیدگاه های خبری

برگزیده: منشا فعالیت مضاعف مردان

امام خمینی: ما بسیاری از موفقیت ها را مرهون خدمت های شما بانوان می دانیم. شما هستید که علاوه بر آن که خودتان فعالیت می کنید، فعالیت را در مردها مضاعف می کنید.

مشاهده متن کامل خبر