آمریکا بیش از نیمی از صادرات تسلیحاتی خود را به خاورمیانه سرازیر می‌‌‌کند | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

آمریکا بیش از نیمی از صادرات تسلیحاتی خود را به خاورمیانه سرازیر می‌‌‌کند

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری کار ایران ... ایلنا

برگزیده: آمریکا بیش از نیمی از صادرات تسلیحاتی خود را به خاورمیانه سرازیر می‌‌‌کند

وزیر امور خارجه تاکید کرد: حقایق بزرگترین دشمن عوامفریبی و پوپولیسم است.

مشاهده متن کامل خبر