بخش بزرگی از دیپلماسی دنیا امروز با ورزش حل می شود | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

بخش بزرگی از دیپلماسی دنیا امروز با ورزش حل می شود

برگزیده 5 روز قبل

خبرگزاری ایرنا

برگزیده: بخش بزرگی از دیپلماسی دنیا امروز با ورزش حل می شود

قزوین-ایرنا-استاندار قزوین گفت: امروز دنیا به اهمیت و جایگاه ورزش پی برده و بخش بزرگی از دیپلماسی و روابط بین الملل خود را از طریق ورزش حل می کند.


مشاهده متن کامل خبر