برخی مسئولین در حد شیراز، بزرگ نیستند/ ناآشنایی برخی مسئولین با مقوله های فرهنگ، هنر و ادب | آخرین اخبار

وب گردی

مجله سبک زندگی

web

برخی مسئولین در حد شیراز، بزرگ نیستند/ ناآشنایی برخی مسئولین با مقوله های فرهنگ، هنر و ادب

برگزیده 2 روز قبل

خبرگزاری شبستان

برگزیده: برخی مسئولین در حد شیراز، بزرگ نیستند/ ناآشنایی برخی مسئولین با مقوله های فرهنگ، هنر و ادب

خبرگزاری شبستان: پیشکسوت ادبی فارس معتقد است، کسانی که تصمیم برای فرهنگ، هنر و ادب شهر می گیرند، این سه مقوله را نمی شناسند و با آنها آشنایی ندارند و برخی از مسئولین ما در حد فارس عمیق نبوده و در حد شیراز بزرگ نیستند.

مشاهده متن کامل خبر